Ποιοί Είμαστε

Σκοπός του συλλόγου είναι η προβολή των Ελληνικών ιστορικών καταβολών, των παραδόσεων, των εθνολογικών και λαογραφικών στοιχείων του Ελληνισμού της Μικράς Ασίας.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Ν. Ξάνθης “ΑΛΗΣΜΟΝΗΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ”, ιδρύθηκε το 1992 και αποτελεί συνέχεια του συλλόγου των “εκ Κιουτάχειας” καταγομένων Μικρασιατών προσφύγων που ιδρύθηκε το 1964.

Ο Προσφυγικός Μικρασιατικός Ελληνισμός

στην Περιφερειακή ενότητα Ξάνθης

Ένα έργο με στόχο να προβάλει τις ιδιαιτερότητες της περιοχής, δίνοντας τη δυνατότητα να γνωρίσει κανείς τη δυναμική των προσφύγων και την ενσωμάτωσή τους με τους ντόπιους χριστιανικούς και μουσουλμανικούς πληθυσμούς στις αρχές του 20ου αιώνα. Ακόμη, φιλοδοξεί να αποτελέσει το διαδραστικό εργαλείο παρουσίασης και ανάδειξης του αρχειακού υλικού που έχουμε συγκεντρώσει και τεκμηριώσει.

Ιματιοθήκη

Σκοπός του συλλόγου είναι η προβολή των Ελληνικών ιστορικών καταβολών, των παραδόσεων, των εθνολογικών και λαογραφικών στοιχείων του Ελληνισμού της Μικράς Ασίας.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών Ν. Ξάνθης “ΑΛΗΣΜΟΝΗΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ”, ιδρύθηκε το 1992 και αποτελεί συνέχεια του συλλόγου των “εκ Κιουτάχειας” καταγομένων Μικρασιατών προσφύγων που ιδρύθηκε το 1964.

Τελευταία Νέα

Υποστηρικτές

home